Notice

Visuomeninės organizacijos „Visorių bendruomenės asociacija“ veiklos kryptys

 • Suburti Visoriuose gyvenančius ar kitaip su šiais rajonais susijusius asmenis Visorių bendruomenės problemoms spręsti;
 • Rinkti ir teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Visorių bendruomenės nariams: kurti ir plėtoti gyventojų informacinę bazę, įrengti informacijos stendus, palaikyti viešuosius ryšius ir kt.
 • Organizuoti bendruomenės renginius: Visorių bendruomenės šventes, tradicines šventes, sporto varžybas, konkursus, gerbūvio tvarkymą, talkas ir kt.
 • Atstovauti ir ginti Visorių bendruomenės narių interesus, bei valdžios institucijose Visorių bendruomenės interesus;
 • Dalyvauti architektūrinės - urbanistinės plėtros plano kūrime, įtakoti savivaldybės numatomų lėšų infrastruktūros vystymui (keliai, vandentiekis/nuotekos, gatvių apšvietimas) panaudojimą, ieškoti visuomeninių organizacijų rėmimo fondų, kitų finansavimo šaltinių;
 • Kurti saugią ir patogią aplinką;
 • Užkirsti kelią nusikalstamumui;
 • Dalyvauti projektuojant ir įkuriant Visorių parką, sporto ir vaikų žaidimo aikšteles;
 • Organizuoti šunų dresavimo aikštelės įrengimą;
 • Perspektyviai panaudoti valstybei priklausančios žemės plotus infrastruktūrai plėsti;
 • Organizuoti pagalbą socialiai remtiniems žmonėms;
 • Teikti pagalbą bendruomenės nariams sprendžiant ūkines problemas.
 Visorių bendruomenės asociacija