Notice

Visorių bendruomenės asociacijos prisistatymas

 

Visorių bendruomenės asociacija

Įmonės kodas: 302618009

Visorių sodų 14-oji g. - 9, LT-08424 Vilnius

Tel. 8662 34480 

EL. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interneto svetainė: www.visoriubendruomene.lt

Bendruomenės asociacija įkurta 2011 m. balandžio mėn. 20 d. 

Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Pirmininkas.

Visorių bendruomenės asociacija priklauso Verkių seniūnijos teritorijai.

Bendruomenė susikūrė Visorių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų iniciatyva. Bendruomenės gyventojai - tai Visorių kvartalo, Visorių sodų ir Visorių mikrorajono privačių namų valdų savininkai.

Asociacijos tikslai yra šie:

- skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje ar darbo vietovėje;
- atstovauti Asociaciją vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
- siekti tenkinti svarbiausius Visorių bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
- siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją ir darbo aplinką.
Siekdama savo tikslų Asociacija:
- suburia Asociacijos narius bendrai veiklai;
- organizuoja įvairius bendruomenės renginius;
- bendradarbiauja su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
- dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
- gina Asociacijos narių teises;
- kuria Visorių rajono vystymosi viziją.

Visorių bendruomenės asociacija